Bowenova technika

Čo je Bowenova technika?

Relaxačná a regeneračná metóda pre ľudí a zvieratá uvoľňuje svaly. Tom Bowen jednoducho pomohol mnohým klientom a WHO uznala túto techniku pre jej vynikajúce účinky na celé telo ako Bowenovu techniku.

Je to jemná a šetrná manipulácia podobná masáži s mäkkými tkanivami – koža, svaly, šlachy. Pôsobí jednak priamo na jednotlivé svalové skupiny a jednak na reflexné zóny a meridiány, čím ovplyvňuje činnosť jednotlivých sústav a orgánov. Počas tejto techniky sa ovplivňuje inervácia, krvné a lymfatické cievy určitej oblasti tela a teda okrem samotného svalu a fascie aj činnosť orgánu alebo sústavy prostredníctvom reflexných bodov a dráh nachádzajúcich sa v oblasti, v ktorej vykonávame dotyk. Tým sa prostredníctvom nervových dráh ovplyvňuje aj aktivita a správanie zvierat. Táto metóda je podobná masáži a súčastne akupunktúre. Ovplyvňuje telo zvieraťa na úrovni fyzickej, psychickej, hormonálnej a emocionálnej. Používa sa preventívne aj terapeuticky. Nenahrádza ale vhodne dopĺňa veterinárne ošetrenie.

Kedy je vhodné použiť Bowenovu techniku?

Bowenovu techniku je vhodné použiť v prípade problémov s pohybovým aparátom zvieraťa - bolesť spôsobená chorobou alebo úrazom Bowenova technika má analgetický účinok), krívanie, rekonvalescencia po úraze a operáciach, podpora hojenia rán, pri podpore činností jednotlivých orgánov, na ukľudnenie alebo naopak zvýšenie aktivity u zvierat, ako prevencia kolík u koní, ako podporná terapia akýchkoľvek ochorení u zvierat (aj psychického pôvodu).

Bowenovu techniku je vhodné aplikovať aj ako preventívnu metódu zvierat v pracovnej a športovej záťaži.