Dornova metóda pre zvieratá

Čo je to Dornova metóda?

Dornová metóda je jemná osteopatická manuálna technika, ktorá sa vykonáva v prirodzenom pohybe tela. Základným významom DORNOVEJ METÓDY je osadenie kĺbov a stavcov do prirodzenej (teda správnej) fyziologickej polohy.  Metóda je dlhé roky používaná na riešenie problémov pohybového aparátu ľudských pacientov. V posledných rokoch je využívaná veľmi účinne aj pri zvieratách. Najmä pri psoch a mačkách. Dornová metóda sa dá použiť aj pri iných zvieratách, ktoré majú kostrový aparát.

Osteopatia využíva vedecky overené manuálne techniky s cieľom ovplyvniť hlavne nervový  a pohybový aparát a tak udržiavať zdravie vášho zvieratka. Dobré nervové zásobenie je podstatné pre fungovanie akéhokoľvek orgánu vo zvieracom  tele. Vieme, aké sú následky keď dôjde k poškodeniu miechy. Rovnako aj nervy vychádzajúce z chrbtice môžu byť mechanicky poškodené či zablokované. Poškodenie môže byť rôzne - od zničenej medzistavcovej platničky, zaseknutého chrbtového stavca až po stuhnuté svaly, ktorými nerv prechádza. Tieto zmeny tak zapríčiňujú poruchy nervového zásobenia, následkom čoho sa oslabený organizmus stáva náchylným na rôzne choroby. Terapeut pomocou techniky Dornovej metódy  zlepšuje mechaniku chrbtice a kĺbov, čo umožní optimálne nervové zásobovanie do všetkých častí tela. 

Najdôležitejším pracovným nástrojom terapeuta sú ruky. Taktiež dôležitým je vizuálne zhodnotenie stavu pacienta pred a po terapii. Terapeut pracuje len za pomoci vlastných rúk, vyvýja jemný tlak na napravovaný kĺb, alebo kosť či stavec a to do prachu bolestivosti zvieraťa. Ľuďmi a zvieratami je táto metóda veľmi dobre prijímaná ak je odstránená bolesť. Predpokladom úspechu je aktívna spolupráca terapeuta a pacienta. Zvieratko nesmie byť terapeutom „znásilňované“. Veľkú úlohu zohráva aj dôvera medzi majiteľom zvieratka a terapeutom. Pes a mačka následne prijímajú terapiu oveľa lepšie.

Často sa stáva, že výsledok, odľahčenie, či úľava sú badateľné hneď po prvej terapií. Pri závažnejších stavoch sa výsledok dostaví postupne (časom). Je nutné opakovať terapiu častejšie.

Dornova metóda je účinná len v prípade, že sa dodrží komplexnosť. To znamená, že terapeut prejde a účinnou technikou napraví  celé telo zvieratka. Nestačí napraviť len jednu, alebo viaceré časti tela, ktoré sa zdajú bolestivé, alebo problematické.  Každý úkon má svoje opodstatnenie pre dosiahnutie statiky a dynamiky pohybu zvieraťa. Dornova metóda odstraňuje príčinu problému, nielen jeho následky.

Aké problémy rieši Dornova metóda?

Metóda pomáha vyriešiť  problémy s pohybovým aparátom u zvierat, ktoré sú spôsobené posunom stavcov a kĺbov (problémy s chrbticou, posuny medzistavcových platničiek, posuny stavcov, vykĺbenie kĺbov, pohybová paralýza, ochrnutie, dysplazia a artróza...). Ich nesprávna poloha spôsobuje poškodenie mäkkých tkanív zvieraťa (svaly, šľachy) a nervových dráh. V dôsledku týchto poškodení, sa príznaky často prejavujú na rôznych vnútorných orgánoch, nielen na samotnom pohybovom aparáte. Metóda teda rieši nielen problémy pohybového aparátu, ale aj uvoľnenie blokád v tkanivách a na energetických dráhach. 

Dornova meóda významne pomáha terapeuticky pri stavoch po úrazoch a chronických chorobách. Pre zvieracieho pacienta a jeho majiteľa je veľmi prínosná spolupráca ošetrujúceho veterinára a terapeuta.

Dornova metóda - prevencia pred problémom!

Dornova metóda pomáha preventívne pracovným a športovým psom. Po výkone je veľmi vhodné zrealizovať terapiu.
Dornova metóda však pomáha preventívne aj domácim miláčikom. Stále viac sa stretávame s menšími, či väčšími problémami zvieratiek, ktoré nemajú zvláštne pohybové aktivity. Prevencia umožňuje predchádzať závažným problémom, ktoré vyžadujú intenzívne, opakované a dlhodobo aplikované terapie prostredníctvom Dornovej metódy.

Čo je Dornova metóda?

Pozrite si o nej reportáž v relácii REFLEX na Markíze. Reportáž o DM je 4 v poradí. Príjemné pozeranie.
https://videoarchiv.markiza.sk/video/reflex/cele-epizody/18259_reflex