10 príznakov bolesti u psa a mačky

09.03.2020

V svojej praxi sa veľmi často stretávame s tým, že majitelia psíkov a mačičiek nevedia ako sa bolestivosť u ich miláčikov prejavuje. Ak poznajú prejavy bolesti u psíkov a mačičiek, vyhľadajú pomoc veterinárneho lekára alebo terapeuta v počiatočnej fáze, kedy sa zvieratko stáva nepokojným a uboleným. Vyhnú sa tak riešeniu zložitého zdravotného stavu. Sebe ušetria obavy, zvieratku nutnosť prežívať bolestivý stav. Nemalým faktorom je aj ušetrenie finančných nákladov, ktoré liečenie ťažko chorého zvieratka sprevádza.

Ako sa teda bolestivosť prejavuje?

ZMENA SPRÁVANIA

Pôvodne pokojné zvieratá sa stávajú agresívnymi a naopak. Pôvodne pohybovo pokojné zvieratá sa stávajú hyperaktívne. Pes odmieta, až agresívne reaguje pri kontakte s iným cudzím psom. Pri mačkách sa bolestivosť prejavuje poruchami správania v tom zmysle, že značkujú močom na viditeľných miestach v byte. Čítajte tu: KLIK

AUTOMUTILÁCIA

U zvieraťa spozorujeme nadmerné lízanie sa, škriabanie sa, hryzenie sa alebo triašku bolestivých oblastí alebo končatín.

ZMENA AKTIVITY

Choré zviera často leží, neochotné k pohybu, chráni si bolestivú oblasť, začína byť nekľudné.

ÚBYTOK HMOTNOSTI

U zvieraťa spozorujeme znížený príjem potravy a tekutín alebo úbytok hmotnosti pri rovnakej fyzickej aktivite a príjmu potravín. Následná dehydratácia a nedostatok vitamínov či minerálov je veľmi nebezpečná.

VÝRAZ TVÁRE A ZMENY NA OČIACH

Pohľad chorého zvieraťa sa stáva tupým, zreničky bývajú fixované na jedno miesto, uši postavené alebo naopak stiahnuté smerom dozadu.

CELKOVÝ VZHĽAD

Choré zvieratko sa o seba prestáva starať, srsť začína byť mastná a zplstnatelá (to sa hlavne týka mačiek)

VOKALIZÁCIA

Hlasné hlasové prejavy - vokalizácia býva nešpecifickým indikátorom bolestivosti, mnohé zvieratá kňučia alebo vrčia pri palpácii postihnutej oblasti alebo pri nútení k pohybu

POSTOJ, CHÔDZA A SEDENIE

Často sa vyskytuje krívanie, nosenie postihnutej končatiny, napínanie chrbta, alebo brušných svalov. Zvieratko sedí na jeden bok zadku, nohu alebo obe nohy má natiahnuté smerom dopredu. Prípadne si odmieta sadnúť úplne - zo stoja si hneď ľahne.

ABNORMALITY SPÁNKU

Pokiaľ je bolesť veľmi silná, nie sú pacienti ochotní si ľahnúť a spať i napriek ich celkovému vyčerpaniu. Tento jav sa prejavuje častejšie v noci, kedy si zviera presúva alebo si vôbec neľahne.

FYZIOLOGICKÉ PARAMETRE

U chorých zvierat je zvýšená srdcová a dychová frekvencia. Krvný tlak a telesná teplota bývajú zvýšené.

Veríme, že pri poznaní správania a aktivít svojho zvieratka, predídete závažným stavom. Pri akomkoľvek podozrení, neváhajte vyhľadať veterinárneho lekára. Pohybové potiaže v spolupráci s veterinárnym lekárom vám pomôžeme prekonať aj u nás. Neváhajte sa pýtať. Radi vám odpovieme. Využiť môžete aj kontaktný formulár, ktorý nájdete nižšie.