Pozor na vodenie psa na ohlávke. Pozor na nevhodný náhubok.

09.03.2020

Hlavnou funkciou dýchacej sústavy psa je výmena plynov medzi organizmom a vonkajším prostredím. Počas dýchania je vzduch z prostredia privádzaný do pľúc a vydychovaný vzduch je odvádzaný z pľúc pravidelným vdychom a výdychom. Počas tohto procesu dochádza k dodávaniu kyslíka (O2) do organizmu a k vylučovaniu nepotrebného oxidu uhličitého (CO2).Dýchacia sústava psa má však aj ďalšie funkcie, ktoré nesúvisia s dýchaním. Podieľa sa na termoregulácii (udržiavanie stálej telesnej teploty), keďže na rozdiel od človeka psy nemajú potné žľazy na celom povrchu tela. Pes v sparnom lete pri otvorenej tlame "dychčí" a takto sa ochladzuje. Z toho dôvodu je veľmi nebezpečné ak vodíte svojho psíka na ohlávke a ten nemá možnosť sa prirodzene ochladzovať, lebo mu to tesná ohlávka neumožňuje! Viete ako sa cíti psík, ktorý sa nemôže o chladzovať?

Ako človek, ktorý sa v sparnom lete na pražiacom slnku prechádza v pláštenke proti dažďu. Nepríjemná predstava, však?

Rovnako aj nevhodne zvolený náhubok, ktorý je psíkovi tesný či malý, neumožňuje správne dýchanie a termoreguláciu. Vyberte preto vhodný náhubok, ktorý bude zohľadňovať anatómiu a aktivity psíka.

Správny náhubok musí umožňovať dostatočný priestor na otvorenie tlamy a materiál náhubku umožňovať prirodzený prísun vdychovaného vzduchu. Odmerajte psíka podľa správne. Miery, ktoré budete potrebovať, nájdete na fotografii. Najlepšie ak sa so psíkom vyberiete na nákup spoločne a náhubok odskúšate.