Zdravotná terapia - prevencia pred pohybovým problémom!

09.03.2020

Pretože chceme, aby váš zvierací miláčik nepocítil problémy a nepohodlie, ktoré zapríčiňuje bolestivosť, ponúkame vám program PREVENCIA.

Do nášho terapeutického centra často prichádzajú majitelia so svojimi psíkmi a mačičkami v stave, ktorý je pre zvieratko veľmi bolestivý. Často v stave, keď už je psík či mačka čiastočne, dočasne ale aj trvalo paralyzovaný a má poškodené vnútorné orgány. Tomu sa dá predchádzať preventívnymi terapiami a správnou životosprávou, s ktorou taktiež vieme pomôcť každému majiteľovi zvieratka, ktorý ku nám zavíta včas. Neváhajte, predchádzajte problémom. Aj oni si povedali ako vy: "nás sa to netýka!"

Objednajte sa ku nám na opakovanú terapiu a uistite sa, že váš psík (alebo aj mačička) je v kondícií bez zdravotných komplikácií.

Prečo?

Jednoducho preto, lebo zvieratko vám o svojej bolesti nič nepovie a aj keď ho nič nebolí, osadenie kostičiek, kĺbov, stavcov do správnej polohy mu zabezpečí dlhší život bez komplikácií. O prejavoch bolestivosti u psíkov a mačiek si prečítate tu KLIK

Prečo je dôležitá opakovaná terapia?

Pri prvej prejdeme celé telo a zvolíme metódy (ku každému zvieratku pristupujeme individuálne), ktoré aplikujeme. Majiteľa psíka inštruujeme o správnom vodení na prechádzkach, vhodných aktivitách pre psíka a poučíme o správnom stravovaní psa či mačky. Na druhej terapii, ktorá sa opakuje po mesiaci, prejdeme opäť celé telo zopakovaním terapie, prekonzultujeme odporúčania, prípadne doplníme, či zmeníme na vhodnejšie. V prípade zistených problémov, odporučíme návštevu veterinárneho špecialistu.

Prečo je psík a mačka potrebuje aj terapeutickú starostlivosť, nielen veterinárnu? Pre koho sú vhodné preventívne terapie?

Osteopatické a mäkké techniky a metódy (Osteopatická manipulačná technika, Dornova metóda, Breussova a fasciálna masáž...) pomáhajú preventívne pracovným a športovým psom. Pred výkonom a po ňom je veľmi vhodné zrealizovať terapiu. Terapeutické metódy však pomáhajú preventívne aj domácim miláčikom. Stále viac sa stretávame s menšími, či väčšími problémami zvieratiek, ktoré nemajú zvláštne pohybové aktivity. Taktiež geriatrické zvieratko má pre svoj vek pohybový aparát v stave, ktorý vyžaduje zvýšenú pozornosť. Zvieratká, ktoré prekonali závažnejšie ochorenia a operácie, taktiež potrebujú zvýšenú terapeutickú starostlivosť. Zvláštnu starostlivosť treba venovať aj hendikepovaným zvieratkám (strata jednej či viacerých končatín, iné postihy...). Prevencia umožňuje predchádzať závažným problémom, ktoré vyžadujú intenzívne, opakované a dlhodobo aplikované terapie prostredníctvom jednej či viacerých terapeutických metód. Taktiež predchádzajú zvýšenej návšteve a výdavkom za veterinárnu starostlivosť.