Socializácia a výcvik

U nás vychovávame majiteľov psíkov. U nás nájdete návod "na obsluhu" svojho psa.
U nás vám povieme a naučíma vás, že pre spolunažívanie človeka so psíkom sú dôležité princípy:
Dôvera
Rešpekt
Láska