Čo je socializácia

Socializácia je proces postupného začleňovania jedinca do skupiny alebo celej spoločnosti. V prípade psov ide o proces pri ktorom si pes zvyká na iných psov či celé svorky. 

Dôvodov prečo pes nie je schopný bežného kontaktu s inými psami je mnoho. Vo všeobecnosti však, pre správny a bezproblémový proces potrebujeme, aby bol psík zdravý (bolesti pohybového aparátu a vnútorných orgánov sú častým spúšťačom agresie) a aspoň čiastočne vychovaný, potrebuje totiž poznať čo je to zákaz. Psíka však nie je možné socializovať s akoukoľvek skupinou. Je zásadné aby sa jednalo o skupinu psov, ktorá je vychovaná a ochotná prijímať nových členov. Darmo by ste sa pokúšali socializovať „stafforda“ so skupinou malých psov na vašom sídlisku keď prvé čo takáto skupina urobí je štekot a agresia. Zohratá svorka si ľahko poradí aj s agresívnejšími jedincami a títo sa potom ľahko zapoja do diania. Nie je však možné, aby si aj zdravý a vychovaný pes rozumel  úplne s každým. Opäť však upozorňujem všetkých aby sa vyvarovali zaručených návodov. Pre každého psíka platí, že je jedinečný a pre každého človeka zase, že nie je dokonalý. 

S klientmi bežne riešime tieto problémy v kontrolovanom prostredí tak, aby mal psík šancu spoznávať rôznych psov podľa závažnosti a jeho aktuálneho problému. To čo pri tomto procese od ľudí vyžadujeme je dôvera a ochota riešiť problém. V prípade že tieto problémy chcete riešiť, alebo ich už riešite, no nie ste si svojím postupom istý neváhajte a kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formuláru.

 

Kontaktujte nás