Čo je to výchova

Výchova je činnosť smerujúca k získaniu a zdokonaleniu schopností a vlastností človeka. Výchova je pôsobenie na procesy učenia a socializácie s cieľom premeny jedinca po všetkých stránkach - telesnej, duševnej aj duchovnej. Psom v tomto procese predávame nielen schopnosti, ale aj vlastné ideály a morálku. Výcvik na tzv. „cvičákoch“ však rieši iba proces predávania schopností a v tomto prípade ide iba o ovládateľnosť za cenu preprogramovania na základe reflexov. Výchova psa by však mala byť komplexná, inak prichádza k nečakanému správaniu, ak človek nestihne reagovať na vzniknutú situáciu alebo si ju nevšimne. Veľkým problémom je tiež typická benevolentnosť pri psoch menšej veľkosti, No tento problém sa vyskytuje čoraz častejšie aj pri veľkých psoch. V týchto prípadoch sa často stáva pes pánom celej rodiny.

Veľmi často sa stretávam s tým, že ľudia ku nám prichádzajú so zaručene dokázaným problémom, o ktorom sa dočítali na internete či dozvedeli od známeho. V týchto prípadoch sa však často stáva, že nakoniec riešime niečo úplne iné. Preto všetkým našim klientom ale aj známym radím, aby nikdy nedali na prvý dojem a vždy sa zamysleli a hľadali problém hlbšie. Nedali na zaručené rady z internetu a radšej sa poradili s niekým skúseným.

Výchova je v každom prípade účinná iba ak je človek odhodlaný a cieľavedomý. Pes si totiž svoje svorkové správanie čiastočne uchoval ešte z čias keď bol vlkom. Zo sledovania vlčej svorky vieme, že vodcovský pár väčšinou nie je najsilnejší, ale ten najsebavedomejší. Preto žiadny pes nebude počúvať človeka, ktorý si neverí a nechce zmenu. Z vlastných skúseností viem, že spoliehať sa na všeobecné rady, či na tú najjednoduchšiu a najviac odporúčanú cestu, vedie k problémom. Z týchto problémov spomeniem ten najbežnejší a to problém keď pes počúva iba za odmenu.

Prečo by ste mali riešiť výchovu a nie len výcvik? Pretože výcvik vás nenaučí riešiť problémy iba ich prebiť príkazom. Často môžete pri venčení stretnúť psa, ktorého pán sa chváli skvelými výsledkami na cvičáku, no pes nie je schopný žiadnej socializácie ani hry.

A prečo by ste mali mať vychovaného psíka práve vy? Veľký pes by mal byť vychovaný aby nezabil. Malý aby sa nenechal zabiť.